คู่มือโปรแกรมบริหารจัดการงบประมาณโครงการ

User Name :  Password :    

ปีงบประมาณ

Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละงบ
รายการงบ ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
งบดำเนินงาน5,954,262.003,424,982.352,529,279.6557.52
งบลงทุน52,066,300.00248,200.0051,818,100.000.47
งบบุคลากร8,422,000.006,980,990.001,441,010.0082.89
งบอุดหนุน0.000.000.000.00
งบรายจ่ายอื่น ๆ170,000.0060,066.36109,933.6435.33
งบเบิกแทนกัน0.000.000.000.00
งบกลาง0.000.000.000.00

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละกลุ่มงาน
กลุ่มงาน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
อำนวยการ0.000.000.000.00
บริหารการเงินและสินทรัพย์14,275,946.0010,143,687.204,132,258.8071.05
บริหารงานบุคคล61,260.001,960.0059,300.003.19
นโยบายและแผน106,650.0090,626.0016,024.0084.97
ส่งเสริมการจัดการศึกษา59,500.0020,372.0039,128.0034.23
ส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ0.000.000.000.00
นิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา325,100.005,100.00320,000.001.56
หน่วยตรวจสอบภายใน27,456.000.0027,456.000.00
พัฒนาบุคลากร89,600.000.0089,600.000.00
กฎหมายและคดี0.000.000.000.00

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละโรงเรียน จังหวัดจันทบุรี
โรงเรียน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
ขลุงรัชดาภิเษก1,755,500.000.001,755,500.000.00
คลองพูลวิทยา249,200.002,247.00246,953.000.90
คิชฌกูฎวิทยา801,100.007,639.80793,460.200.95
ตกพรมวิทยาคาร303,700.003,188.60300,511.401.05
ทุ่งขนานวิทยา350,700.0012,743.70337,956.303.63
ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล1,058,400.004,975.501,053,424.500.47
นายายอามพิทยาคม7,188,100.0011,235.007,176,865.000.15
บางกะจะ153,900.000.00153,900.000.00
บ่อวิทยาคาร444,400.002,996.00441,404.000.67
มะขามสรรเสริญ479,650.000.00479,650.000.00
มัธยมท่าแคลง301,600.000.00301,600.000.00
มัธยมวัดเขาสุกิม424,000.000.00424,000.000.00
ศรียานุสรณ์342,550.0014,701.80327,848.204.29
ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์6,000.000.006,000.000.00
สอยดาววิทยา15,000.009,801.205,198.8065.34
สะพานเลือกวิทยาคม696,500.002,996.00693,504.000.43
หนองตาคงพิทยาคาร369,000.007,490.00361,510.002.03
เครือหวายวิทยาคม170,500.000.00170,500.000.00
เบญจมราชูทิศ18,000.004,675.9013,324.1025.97
เบญจมานุสรณ์512,600.008,089.20504,510.801.57
แก่งหางแมววิทยาคาร576,800.0014,701.80562,098.202.54
แหลมสิงห์วิทยาคม15,000.004,162.3010,837.7027.74
โป่งน้ำร้อนวิทยาคม632,200.008,324.60623,875.401.31

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละโรงเรียน จังหวัดตราด
โรงเรียน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
คลองใหญ่วิทยาคม1,871,000.000.001,871,000.000.00
ตราดสรรเสริญวิทยาคม432,700.008,807.48423,892.522.03
ตราษตระการคุณ704,700.0015,045.50689,654.502.13
บ่อไร่วิทยาคม302,500.0014,958.60287,541.404.94
ประณีตวิทยาคม943,200.000.00943,200.000.00
วัดคิรีวิหาร (สมเด็จพระวันรัตน์อุปถัมภ์)17,632,700.000.0017,632,700.000.00
สตรีประเสริฐศิลป์1,094,350.000.001,094,350.000.00
สะตอวิทยาคมฯ799,900.005,771.58794,128.420.72
หนองบอนวิทยาคม135,600.000.00135,600.000.00
อ่าวใหญ่วิทยาคม254,200.00252,690.791,509.2199.40
เกาะกูดวิทยาคม96,300.003,402.6092,897.403.53
เกาะช้างวิทยาคม9,452,700.0010,262.379,442,437.630.10
เขาน้อยวิทยาคม193,000.003,847.72189,152.281.99
เขาสมิงวิทยาคมฯ107,600.0014,746.7492,853.2613.70
เนินทรายวิทยาคม178,500.002,991.73175,508.271.67
แหลมงอบวิทยาคม603,700.000.00603,700.000.00

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด
ที่อยู่ 9 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000