คู่มือโปรแกรมบริหารจัดการงบประมาณโครงการ

User Name :  Password :    

ปีงบประมาณ

Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละงบ
รายการงบ ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
งบดำเนินงาน19,856,388.6516,042,327.703,814,060.9580.79
งบลงทุน47,030,580.0035,338,435.0011,692,145.0075.13
งบบุคลากร19,999,100.0019,886,617.42112,482.5899.43
งบอุดหนุน237,600.00232,200.005,400.0097.72
งบรายจ่ายอื่น ๆ1,563,600.00645,757.00917,843.0041.29
งบเบิกแทนกัน0.000.000.000.00
งบกลาง0.000.000.000.00

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละกลุ่มงาน
กลุ่มงาน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
อำนวยการ78,000.0018,739.4559,260.5524.02
บริหารการเงินและสินทรัพย์42,723,158.6534,158,344.568,564,814.0979.95
บริหารงานบุคคล323,700.00186,354.00137,346.0057.57
นโยบายและแผน168,290.00150,245.0018,045.0089.27
ส่งเสริมการจัดการศึกษา540,200.0092,084.00448,116.0017.04
ส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ9,000.004,089.504,910.5045.43
นิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา880,290.00149,584.00730,706.0016.99
หน่วยตรวจสอบภายใน58,000.0029,218.0028,782.0050.37
พัฒนาบุคลากร152,750.00137,619.8615,130.1490.09
กฎหมายและคดี80,000.001,170.0078,830.001.46

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละโรงเรียน จังหวัดจันทบุรี
โรงเรียน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
ขลุงรัชดาภิเษก2,628,500.002,611,481.9017,018.1099.35
คลองพูลวิทยา33,000.0015,990.0017,010.0048.45
คิชฌกูฎวิทยา231,600.00210,693.0020,907.0090.97
ตกพรมวิทยาคาร24,000.0014,348.709,651.3059.78
ทุ่งขนานวิทยา337,000.00319,478.1917,521.8194.80
ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล723,300.00286,320.30436,979.7039.58
นายายอามพิทยาคม1,117,400.00791,470.00325,930.0070.83
บางกะจะ78,600.0065,533.7013,066.3083.37
บ่อวิทยาคาร177,600.00172,882.004,718.0097.34
มะขามสรรเสริญ420,300.00165,711.00254,589.0039.42
มัธยมท่าแคลง18,000.0012,733.005,267.0070.73
มัธยมวัดเขาสุกิม643,500.00234,731.85408,768.1536.47
ศรียานุสรณ์1,110,300.00992,865.10117,434.9089.42
ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์1,379,800.001,372,186.007,614.0099.44
สอยดาววิทยา3,123,700.003,112,706.0010,994.0099.64
สะพานเลือกวิทยาคม1,033,400.001,028,784.004,616.0099.55
หนองตาคงพิทยาคาร14,268,900.0014,209,845.0059,055.0099.58
เครือหวายวิทยาคม129,700.00121,604.108,095.9093.75
เบญจมราชูทิศ100,000.0070,014.0029,986.0070.01
เบญจมานุสรณ์522,500.00504,621.2517,878.7596.57
แก่งหางแมววิทยาคาร480,000.0049,006.00430,994.0010.21
แหลมสิงห์วิทยาคม998,900.00976,465.9522,434.0597.75
โป่งน้ำร้อนวิทยาคม115,400.0099,830.2015,569.8086.50

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละโรงเรียน จังหวัดตราด
โรงเรียน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
คลองใหญ่วิทยาคม181,500.00133,649.8547,850.1573.63
ตราดสรรเสริญวิทยาคม1,584,300.001,140,237.40444,062.6071.97
ตราษตระการคุณ747,900.00711,036.5036,863.5095.07
บ่อไร่วิทยาคม1,389,700.001,332,546.5557,153.4595.88
ประณีตวิทยาคม1,603,300.001,130,676.07472,623.9370.52
วัดคิรีวิหาร (สมเด็จพระวันรัตน์อุปถัมภ์)1,684,180.0078,850.441,605,329.564.68
สตรีประเสริฐศิลป์311,600.0082,046.95229,553.0526.33
สะตอวิทยาคมฯ84,600.0011,543.1673,056.8413.64
หนองบอนวิทยาคม1,739,000.001,728,324.7110,675.2999.38
อ่าวใหญ่วิทยาคม978,100.00957,369.3020,730.7097.88
เกาะกูดวิทยาคม676,500.00603,762.0072,738.0089.24
เกาะช้างวิทยาคม905,300.00242,207.90663,092.1026.75
เขาน้อยวิทยาคม394,000.00389,238.604,761.4098.79
เขาสมิงวิทยาคมฯ87,800.0072,040.2215,759.7882.05
เนินทรายวิทยาคม1,128,700.001,125,663.023,036.9899.73
แหลมงอบวิทยาคม482,000.0039,394.84442,605.168.17

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด
ที่อยู่ 9 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000