คู่มือโปรแกรมบริหารจัดการงบประมาณโครงการ

User Name :  Password :    

ปีงบประมาณ

Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละงบ
รายการงบ ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
งบดำเนินงาน12,597,076.009,889,942.762,707,133.2478.51
งบลงทุน52,066,300.0012,308,515.6239,757,784.3823.64
งบบุคลากร20,592,000.0015,258,051.295,333,948.7174.09
งบอุดหนุน0.000.000.000.00
งบรายจ่ายอื่น ๆ589,930.00375,896.36214,033.6463.71
งบเบิกแทนกัน0.000.000.000.00
งบกลาง1,881,000.001,092,967.74788,032.2658.10

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละกลุ่มงาน
กลุ่มงาน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
อำนวยการ131,384.0044,834.0086,550.0034.12
บริหารการเงินและสินทรัพย์33,504,506.0024,862,132.308,642,373.7074.20
บริหารงานบุคคล148,160.0043,490.00104,670.0029.35
นโยบายและแผน153,710.00102,771.0050,939.0066.86
ส่งเสริมการจัดการศึกษา210,020.00157,243.0052,777.0074.87
ส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ6,800.001,800.005,000.0026.47
นิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา458,700.0067,020.00391,680.0014.61
หน่วยตรวจสอบภายใน56,456.0017,656.0038,800.0031.27
พัฒนาบุคลากร111,490.00101,665.009,825.0091.18
กฎหมายและคดี260,040.00233,657.0026,383.0089.85

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละโรงเรียน จังหวัดจันทบุรี
โรงเรียน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
ขลุงรัชดาภิเษก1,775,500.00114,940.401,660,559.606.47
คลองพูลวิทยา257,200.00249,188.008,012.0096.88
คิชฌกูฎวิทยา821,100.00806,739.3014,360.7098.25
ตกพรมวิทยาคาร314,200.00308,860.105,339.9098.30
ทุ่งขนานวิทยา370,700.00369,683.201,016.8099.72
ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล1,078,400.0034,828.501,043,571.503.23
นายายอามพิทยาคม7,429,100.001,319,694.626,109,405.3817.76
บางกะจะ159,100.00158,474.40625.6099.60
บ่อวิทยาคาร449,600.00440,162.609,437.4097.90
มะขามสรรเสริญ500,350.00454,794.0045,556.0090.89
มัธยมท่าแคลง306,800.00305,746.401,053.6099.65
มัธยมวัดเขาสุกิม432,800.00431,307.101,492.9099.65
ศรียานุสรณ์374,150.00316,004.8058,145.2084.45
ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์15,400.0013,384.002,016.0086.90
สอยดาววิทยา35,000.0034,304.20695.8098.01
สะพานเลือกวิทยาคม701,700.00668,146.4033,553.6095.21
หนองตาคงพิทยาคาร398,300.00383,494.0014,806.0096.28
เครือหวายวิทยาคม178,500.00174,415.824,084.1897.71
เบญจมราชูทิศ80,920.0042,731.3038,188.7052.80
เบญจมานุสรณ์534,900.00525,912.208,987.8098.32
แก่งหางแมววิทยาคาร599,100.0087,304.20511,795.8014.57
แหลมสิงห์วิทยาคม35,000.0029,136.105,863.9083.24
โป่งน้ำร้อนวิทยาคม652,200.00642,173.8010,026.2098.46

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละโรงเรียน จังหวัดตราด
โรงเรียน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
คลองใหญ่วิทยาคม1,891,000.001,566,583.25324,416.7582.84
ตราดสรรเสริญวิทยาคม452,700.00442,700.0010,000.0097.79
ตราษตระการคุณ728,700.00591,387.00137,313.0081.15
บ่อไร่วิทยาคม322,500.00322,403.4096.6099.97
ประณีตวิทยาคม948,400.005,420.62942,979.380.57
วัดคิรีวิหาร (สมเด็จพระวันรัตน์อุปถัมภ์)17,723,070.0024,461.2717,698,608.730.13
สตรีประเสริฐศิลป์1,121,950.00794,881.73327,068.2770.84
สะตอวิทยาคมฯ807,900.0069,467.02738,432.988.59
หนองบอนวิทยาคม153,600.00142,924.7110,675.2993.05
อ่าวใหญ่วิทยาคม262,200.00260,175.442,024.5699.22
เกาะกูดวิทยาคม104,300.0013,610.4090,689.6013.04
เกาะช้างวิทยาคม9,468,300.0023,945.539,444,354.470.25
เขาน้อยวิทยาคม267,000.00195,743.1671,256.8473.31
เขาสมิงวิทยาคมฯ127,600.00127,009.06590.9499.53
เนินทรายวิทยาคม186,500.00185,057.531,442.4799.22
แหลมงอบวิทยาคม619,300.00615,909.913,390.0999.45

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด
ที่อยู่ 9 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000