คู่มือโปรแกรมบริหารจัดการงบประมาณโครงการ

User Name :  Password :    

ปีงบประมาณ

Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละงบ
รายการงบ ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
งบดำเนินงาน6,904,144.003,140,080.733,764,063.2745.48
งบลงทุน14,700,600.004,663,504.0010,037,096.0031.72
งบบุคลากร14,397,000.0010,400,024.783,996,975.2272.23
งบอุดหนุน0.000.000.000.00
งบรายจ่ายอื่น ๆ5,877,648.003,707,297.262,170,350.7463.07
งบเบิกแทนกัน0.000.000.000.00
งบกลาง0.000.000.000.00

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละกลุ่มงาน
กลุ่มงาน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
อำนวยการ66,008.0010,948.0055,060.0016.58
บริหารการเงินและสินทรัพย์25,684,539.0016,076,653.489,607,885.5262.59
บริหารงานบุคคล171,000.0051,230.00119,770.0029.95
นโยบายและแผน682,670.0075,632.00607,038.0011.07
ส่งเสริมการจัดการศึกษา280,740.0076,104.00204,636.0027.10
ส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ27,400.000.0027,400.000.00
นิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา714,930.00112,078.00602,852.0015.67
หน่วยตรวจสอบภายใน49,800.007,712.0042,088.0015.48
พัฒนาบุคลากร128,950.00121,044.007,906.0093.86
กฎหมายและคดี4,400.000.004,400.000.00

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละโรงเรียน จังหวัดจันทบุรี
โรงเรียน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
ขลุงรัชดาภิเษก641,200.0026,396.00614,804.004.11
คลองพูลวิทยา702,200.0097,498.00604,702.0013.88
คิชฌกูฎวิทยา224,200.00205,459.7018,740.3091.64
ตกพรมวิทยาคาร12,000.007,971.504,028.5066.42
ทุ่งขนานวิทยา406,800.00393,791.6013,008.4096.80
ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล39,200.0023,082.0016,118.0058.88
นายายอามพิทยาคม290,980.00208,445.0082,535.0071.63
บางกะจะ212,200.005,296.50206,903.502.49
บ่อวิทยาคาร10,300.006,330.403,969.6061.46
มะขามสรรเสริญ96,300.0020,104.0076,196.0020.87
มัธยมท่าแคลง127,200.00125,713.001,487.0098.83
มัธยมวัดเขาสุกิม423,100.00420,676.502,423.5099.42
ศรียานุสรณ์774,020.0031,528.00742,492.004.07
ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์14,000.009,266.004,734.0066.18
สอยดาววิทยา516,800.00511,303.005,497.0098.93
สะพานเลือกวิทยาคม367,800.00346,313.0021,487.0094.15
หนองตาคงพิทยาคาร30,000.0022,470.007,530.0074.90
เครือหวายวิทยาคม1,124,600.003,177.901,121,422.100.28
เบญจมราชูทิศ40,550.0011,319.8029,230.2027.91
เบญจมานุสรณ์241,800.00235,337.606,462.4097.32
แก่งหางแมววิทยาคาร729,200.00176,727.40552,472.6024.23
แหลมสิงห์วิทยาคม142,400.00127,209.2015,190.8089.33
โป่งน้ำร้อนวิทยาคม908,000.00196,649.20711,350.8021.65

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละโรงเรียน จังหวัดตราด
โรงเรียน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
คลองใหญ่วิทยาคม565,900.0024,583.25541,316.754.34
ตราดสรรเสริญวิทยาคม491,700.00474,514.9617,185.0496.50
ตราษตระการคุณ46,750.0030,771.0015,979.0065.82
บ่อไร่วิทยาคม766,900.00119,144.80647,755.2015.53
ประณีตวิทยาคม7,800.000.007,800.000.00
วัดคิรีวิหาร (สมเด็จพระวันรัตน์อุปถัมภ์)100,455.0020,111.1680,343.8420.02
สตรีประเสริฐศิลป์120,400.0057,253.9963,146.0147.55
สะตอวิทยาคมฯ467,600.007,695.44459,904.561.64
หนองบอนวิทยาคม270,400.00252,920.0017,480.0093.53
อ่าวใหญ่วิทยาคม15,000.004,490.7910,509.2129.93
เกาะกูดวิทยาคม224,000.008,506.50215,493.503.79
เกาะช้างวิทยาคม279,300.0017,103.95262,196.056.12
เขาน้อยวิทยาคม495,600.00171,619.30323,980.7034.62
เขาสมิงวิทยาคมฯ1,592,200.00692,641.32899,558.6843.50
เนินทรายวิทยาคม208,600.0091,165.80117,434.2043.70
แหลมงอบวิทยาคม341,500.00194,917.73146,582.2757.07

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด
ที่อยู่ 9 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000