คู่มือโปรแกรมบริหารจัดการงบประมาณโครงการ

User Name :  Password :    

ปีงบประมาณ

Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละงบ
รายการงบ ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
งบดำเนินงาน3,825,928.00645,585.953,180,342.0516.87
งบลงทุน13,630,200.000.0013,630,200.000.00
งบบุคลากร8,483,000.003,421,275.105,061,724.9040.33
งบอุดหนุน0.000.000.000.00
งบรายจ่ายอื่น ๆ2,497,573.001,143,867.231,353,705.7745.79
งบเบิกแทนกัน0.000.000.000.00
งบกลาง0.000.000.000.00

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละกลุ่มงาน
กลุ่มงาน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
อำนวยการ8,008.008,008.000.00100.00
บริหารการเงินและสินทรัพย์13,839,548.005,098,273.288,741,274.7236.83
บริหารงานบุคคล156,000.001,960.00154,040.001.25
นโยบายและแผน1,378,980.0060,960.001,318,020.004.42
ส่งเสริมการจัดการศึกษา82,440.0030,000.0052,440.0036.39
ส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ0.000.000.000.00
นิเทศ ติดตามและประเมินการจัดการศึกษา8,000.004,688.003,312.0058.60
หน่วยตรวจสอบภายใน49,800.000.0049,800.000.00
พัฒนาบุคลากร127,850.000.00127,850.000.00
กฎหมายและคดี0.000.000.000.00

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละโรงเรียน จังหวัดจันทบุรี
โรงเรียน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
ขลุงรัชดาภิเษก606,200.000.00606,200.000.00
คลองพูลวิทยา687,200.000.00687,200.000.00
คิชฌกูฎวิทยา194,200.000.00194,200.000.00
ตกพรมวิทยาคาร0.000.000.000.00
ทุ่งขนานวิทยา376,800.000.00376,800.000.00
ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล0.000.000.000.00
นายายอามพิทยาคม113,800.000.00113,800.000.00
บางกะจะ197,200.000.00197,200.000.00
บ่อวิทยาคาร2,500.000.002,500.000.00
มะขามสรรเสริญ2,500.001,824.00676.0072.96
มัธยมท่าแคลง119,400.000.00119,400.000.00
มัธยมวัดเขาสุกิม411,100.000.00411,100.000.00
ศรียานุสรณ์682,320.002,325.00679,995.000.34
ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์0.000.000.000.00
สอยดาววิทยา486,800.000.00486,800.000.00
สะพานเลือกวิทยาคม360,000.000.00360,000.000.00
หนองตาคงพิทยาคาร0.000.000.000.00
เครือหวายวิทยาคม1,109,600.000.001,109,600.000.00
เบญจมราชูทิศ0.000.000.000.00
เบญจมานุสรณ์210,000.000.00210,000.000.00
แก่งหางแมววิทยาคาร692,900.000.00692,900.000.00
แหลมสิงห์วิทยาคม107,100.000.00107,100.000.00
โป่งน้ำร้อนวิทยาคม878,000.000.00878,000.000.00

Highcharts Example
Bootstrap 101 Template
ตารางข้อมูลการใช้จ่ายแต่ละโรงเรียน จังหวัดตราด
โรงเรียน ยอดอนุมัติเงิน ค่าใช้จ่าย คงเหลือ เปอร์เซ็นการใช้จ่าย
คลองใหญ่วิทยาคม532,900.000.00532,900.000.00
ตราดสรรเสริญวิทยาคม456,900.000.00456,900.000.00
ตราษตระการคุณ2,500.000.002,500.000.00
บ่อไร่วิทยาคม735,100.000.00735,100.000.00
ประณีตวิทยาคม0.000.000.000.00
วัดคิรีวิหาร (สมเด็จพระวันรัตน์อุปถัมภ์)75,255.000.0075,255.000.00
สตรีประเสริฐศิลป์33,500.002,690.0030,810.008.03
สะตอวิทยาคมฯ455,600.000.00455,600.000.00
หนองบอนวิทยาคม253,400.000.00253,400.000.00
อ่าวใหญ่วิทยาคม0.000.000.000.00
เกาะกูดวิทยาคม212,000.000.00212,000.000.00
เกาะช้างวิทยาคม255,900.000.00255,900.000.00
เขาน้อยวิทยาคม480,600.000.00480,600.000.00
เขาสมิงวิทยาคมฯ1,552,900.000.001,552,900.000.00
เนินทรายวิทยาคม193,600.000.00193,600.000.00
แหลมงอบวิทยาคม308,300.000.00308,300.000.00

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด
ที่อยู่ 9 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000