เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน
SMISชื่อ (ไทย)ชื่อ (อังกฤษ)อำเภอจังหวัดเว็บไซต์อีเมล์
22012001 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี BENCHAMARRACHUTHITเมืองจันทบุรีจันทบุรีhttp://www.bj.ac.thchan.benja@bj.ac.th
22012002 บางกะจะ Bangkajaเมืองจันทบุรีจันทบุรีbkjs.ac.thbangkaja.school@gmail.com
22012003 ศรียานุสรณ์ SIYANUSONเมืองจันทบุรีจันทบุรีwww.siya.ac.thsiyanuson2010@gmail.com
22012004 เบญจมานุสรณ์ Benjamanusornเมืองจันทบุรีจันทบุรีhttp://www.bms.ac.thbms_school@hotmail.com
22012005 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล Thamai Phun Sawat Rat Nukul Schoolท่าใหม่จันทบุรีhttp://www.thamai.ac.thpunsawat.pr@gmail.com
22012006 มัธยมวัดเขาสุกิม Matthayomwatkhaosukimท่าใหม่จันทบุรีwww.mk.thai.ackhaosukim_sch@hotmail.co.th
22012007 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ SRIRATRADNUKHROHท่าใหม่จันทบุรีhttp://siratratnukhor.siam2web.com sirut-2009@hotmail.com
22012008 สะพานเลือกวิทยาคม Sapanluakwittayakomท่าใหม่จันทบุรีwww.splw.ac.thsapanluakwit@splw.ac.th
22012009 แก่งหางแมวพิทยาคาร Kaenghangmaew Pittayakarhแก่งหางแมวจันทบุรีhttp://www.kmps.ac.thKMPWEB@hotmail.com
22012010 นายายอามพิทยาคม NAYAIAMPITTAYAKHOMนายายอามจันทบุรีwww.nya.ac.thnya@nya.ac.th
22012011 มัธยมท่าแคลง Mathayomthaklangนายายอามจันทบุรีwww.mtks.in/numam9779@gmail.com
22022001 ตกพรมวิทยาคาร Tokpromwitthayakarnขลุงจันทบุรีwww.tokpromwit.ac.thtokpromwit@hotmail.com
22022002 บ่อวิทยาคาร Borwittayakarnขลุงจันทบุรีwww.borwit.ac.thBorwittayakarn@obec.go.th
22022003 ขลุงรัชดาภิเษก Khlungratchadapisakeขลุงจันทบุรีhttp://www.krp.ac.thsarabunkrp@gmail.com
22022004 เครือหวายวิทยาคม Kruewaiwitthayakhomโป่งน้ำร้อนจันทบุรีsites.google.com/kruewai.ac.th/ kruewaikws@kruewai.ac.th
22022005 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม Pongnamronwittayakhomโป่งน้ำร้อนจันทบุรีwww.prk.ac.thprk_school@gmail.com
22022006 หนองตาคงพิทยาคาร Nongtakongpittayakarnโป่งน้ำร้อนจันทบุรีwww.ntkp.ac.thntkpsc@gmail.com
22022007 มะขามสรรเสริญ Makhamsansernมะขามจันทบุรีwww.mkc.ac.thmakhamschool@gmail.com
22022008 แหลมสิงห์วิทยาคม Laemsingwittayakom schoolแหลมสิงห์จันทบุรีwww.laemsing.ac.thlaemsing.chool@gmail.com
22022009 สอยดาววิทยา SOIDAOWITTAYAสอยดาวจันทบุรีwww.soidao.ac.thsoidao@gmail.com
22022010 ทุ่งขนานวิทยา THUNGKHANANWITTAYAสอยดาวจันทบุรีwww.thungkhananwittaya.comtkwit2015@gmail.com
22022011 คิชฌกูฏวิทยา Kitchakudwittayaschoolเขาคิชฌกูฏจันทบุรีwww.kitchakud.ac.thkkwschool@gmail.com
22022012 คลองพลูวิทยา Klongplu Wittayaเขาคิชฌกูฏจันทบุรีhttps://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1022060252-
23010002 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) Watkireewiharn(Somdej Phrawannarat Auppatham)เมืองตราดตราดkiree.ac.th/watkiriwiharn@hotmail.co.th
23010116 เกาะช้างวิทยาคม KOHCHANGWITTAYAKOMเกาะช้างตราดkchw.ac.thKlongson_tr@hotmail.com
23012001 ตราษตระการคุณ Trattrakarnkhun School Tratเมืองตราดตราดwww.tkschool.ac.thtk_schooltrad@hotmail.com
23012002 สตรีประเสริฐศิลป์ SATREEPRASERTSIN SCHOOLเมืองตราดตราดwww.streetrat.ac.thschool@streetrat.ac.th
23012003 ตราดสรรเสริญวิทยาคม Tratsansernwittayakomเมืองตราดตราดhttp://www.tratsansern.comts_school@hotmail.com
23012005 เขาน้อยวิทยาคม Khownoiwittayakomเมืองตราดตราดwww.khownoischool.comkhownoiwit@gmail.com
23012006 อ่าวใหญ่พิทยาคาร Aowyaipittayakarnเมืองตราดตราดhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1023150127Aowyaipittayakarn@gmail.com
23012007 เนินทรายวิทยาคม Noensaiwittayakom Schoolเมืองตราดตราดschool.go.th/stree2noensaiwittayakom@gmail.com
23012009 คลองใหญ่วิทยาคม klongyaiwittayakomคลองใหญ่ตราดwww.ky.ac.thklongyai@ky.ac.th
23012010 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ Khaosamingwitthayakhomเขาสมิงตราดhttp://www.ksw.ac.thkhaosaming@gmail.com
23012011 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก Satowitthayakhom Rachamangklabhisekเขาสมิงตราดsatowit_tr@hotmail.com
23012012 ประณีตวิทยาคม paneetwittayakomเขาสมิงตราดpaneetwit@hotmail.co.th
23012013 บ่อไร่วิทยาคม BoRaiWitTaYakomบ่อไร่ตราดwww.boraiwit.ac.thboraiwit@outlook.com
23012014 หนองบอนวิทยาคม Nongbonwittayakomบ่อไร่ตราดhttp://school.obec.go.tnongbonwit33@hotmail.com
23012016 แหลมงอบวิทยาคม Laemngobwittayakomแหลมงอบตราดlaemngob.ac.th/laemngob@gmail.com
23012017 เกาะกูดวิทยาคม kohkoodwittayakom schoolเกาะกูดตราดkohkoodwit.ac.th/kohkoodwit@gmail.com