แผนอัตรากำลังข้าราชการ
รหัสโรงเรียนตำบลอำเภอม.1ม.2ม.3ม.4ม.5ม.6อัตรากำลังตาม จ.18อัตรากำลังตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.จำนวนครู -ขาด, +เกินเกษียณปี 2565สภาพอัตรากำลัง
ผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมผอ.รร.รอง ผอ.รร.ครูรวมจำนวน-ขาด, +เกินร้อยละ
22012001เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี เมืองจันทบุรีวัดใหม่1,1071,7812,88878----146065-1-4-60-65---65-100%
22012002บางกะจะ เมืองจันทบุรีบางกะจะ77471246----1-67-1--6-7---7-100%
22012003ศรียานุสรณ์ เมืองจันทบุรีวัดใหม่1,1191,6762,79575----146065-1-4-60-65---65-100%
22012004เบญจมานุสรณ์ เมืองจันทบุรีตลาด8948871,78149----144853-1-4-48-53---53-100%
22012005ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่ท่าใหม่5638391,40242----133640-1-3-36-40---40-100%
22012006มัธยมวัดเขาสุกิม ท่าใหม่เขาบายศรี109851949----1-67-1--6-7---7-100%
22012007ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ท่าใหม่ทุ่งเบญจา59881477----1-67-1--6-7---7-100%
22012008สะพานเลือกวิทยาคม ท่าใหม่ทุ่งเบญจา4436806----1-45-1--4-5---5-100%
22012009แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวแก่งหางแมว57540197629----123235-1-2-32-35---35-100%
22012010นายายอามพิทยาคม นายายอามนายายอาม51738390027----123033-1-2-30-33---33-100%
22012011มัธยมท่าแคลง นายายอามสนามไชย5926856----1-56-1--5-6---6-100%
22022001ตกพรมวิทยาคาร ขลุงตกพรม691332029----1-67-1--6-7---7-100%
22022002บ่อวิทยาคาร ขลุงบ่อ6033939----1-56-1--5-6---6-100%
22022003ขลุงรัชดาภิเษก ขลุงวันยาว37245983130----122427-1-2-24-27---27-100%
22022004เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนโป่งน้ำร้อน102801826----1-67-1--6-7---7-100%
22022005โป่งน้ำร้อนวิทยาคม โป่งน้ำร้อนทับไทร48028376322----122629-1-2-26-29---29-100%
22022006หนองตาคงพิทยาคาร โป่งน้ำร้อนหนองตาคง36628965521----112426-1-1-24-26---26-100%
22022007มะขามสรรเสริญ มะขามมะขาม34816451215----111820-1-1-18-20---20-100%
22022008แหลมสิงห์วิทยาคม แหลมสิงห์พลิ้ว50136386427----123033-1-2-30-33---33-100%
22022009สอยดาววิทยา สอยดาวทรายขาว8436611,50441----134650-1-3-46-50---50-100%
22022010ทุ่งขนานวิทยา สอยดาวทุ่งขนาน34621956518----112426-1-1-24-26---26-100%
22022011คิชฌกูฏวิทยา เขาคิชฌกูฏพลวง43231875021----122427-1-2-24-27---27-100%
22022012คลองพลูวิทยา เขาคิชฌกูฏคลองพลู13911125010----1-1011-1--10-11---11-100%
23010002วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) เมืองตราดชำราก1095945215----112022-1-1-20-22---22-100%
23010116เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างเกาะช้าง12411338116----111719-1-1-17-19---19-100%
23012001ตราษตระการคุณ เมืองตราดวังกระแจะ1,0619562,01754----145459-1-4-54-59---59-100%
23012002สตรีประเสริฐศิลป์ เมืองตราดวังกระแจะ1,0188991,91757----145459-1-4-54-59---59-100%
23012003ตราดสรรเสริญวิทยาคม เมืองตราดวังกระแจะ37816654424----113032-1-1-30-32---32-100%
23012005เขาน้อยวิทยาคม เมืองตราดห้วยแร้ง126581846----1-67-1--6-7---7-100%
23012006อ่าวใหญ่พิทยาคาร เมืองตราดอ่าวใหญ่96331296----1-67-1--6-7---7-100%
23012007เนินทรายวิทยาคม เมืองตราดเนินทราย92291216----1-67-1--6-7---7-100%
23012009คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่คลองใหญ่6143921,00635----124245-1-2-42-45---45-100%
23012010เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงเขาสมิง6024281,03033----123639-1-2-36-39---39-100%
23012011สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เขาสมิงสะตอ114561706----1-67-1--6-7---7-100%
23012012ประณีตวิทยาคม เขาสมิงประณีต5334876----1-56-1--5-6---6-100%
23012013บ่อไร่วิทยาคม บ่อไร่บ่อพลอย53930184026----123033-1-2-30-33---33-100%
23012014หนองบอนวิทยาคม บ่อไร่หนองบอน1781022809----1-1213-1--12-13---13-100%
23012016แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบแหลมงอบ28113841915----111820-1-1-18-20---20-100%
23012017เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดเกาะกูด73581316----1-67-1--6-7---7-100%
9 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
Version 2020.07