โครงการในโรงเรียน
SMISPER CODEกระทรวง โรงเรียนตำบลอำเภอ
220120040602321022060232 เบญจมานุสรณ์ ตลาดเมืองจันทบุรี
220120050602361022060236 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่ท่าใหม่
220120090602481022060248 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวแก่งหางแมว
220120100602491022060249 นายายอามพิทยาคม นายายอามนายายอาม
220220030602331022060233 ขลุงรัชดาภิเษก วันยาวขลุง
220220050602401022060240 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม ทับไทรโป่งน้ำร้อน
220220060602411022060241 หนองตาคงพิทยาคาร หนองตาคงโป่งน้ำร้อน
220220080602451022060245 แหลมสิงห์วิทยาคม พลิ้วแหลมสิงห์
220220090602461022060246 สอยดาววิทยา ทรายขาวสอยดาว
220220100602471022060247 ทุ่งขนานวิทยา ทุ่งขนานสอยดาว
220220110602511022060251 คิชฌกูฏวิทยา พลวงเขาคิชฌกูฏ
230100021500181023150018 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) ชำรากเมืองตราด
230120031501241023150124 ตราดสรรเสริญวิทยาคม วังกระแจะเมืองตราด
230120101501301023150130 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงเขาสมิง