โครงการในโรงเรียน
SMISPER CODEกระทรวง โรงเรียนตำบลอำเภอ
220120040602321022060232 เบญจมานุสรณ์ ตลาดเมืองจันทบุรี
220120050602361022060236 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่ท่าใหม่
220120090602481022060248 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวแก่งหางแมว
220120100602491022060249 นายายอามพิทยาคม นายายอามนายายอาม
220120110602501022060250 มัธยมท่าแคลง สนามไชยนายายอาม
220220010602351022060235 ตกพรมวิทยาคาร ตกพรมขลุง
220220030602331022060233 ขลุงรัชดาภิเษก วันยาวขลุง
220220040602421022060242 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนโป่งน้ำร้อน
220220050602401022060240 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม ทับไทรโป่งน้ำร้อน
220220060602411022060241 หนองตาคงพิทยาคาร หนองตาคงโป่งน้ำร้อน
220220070602431022060243 มะขามสรรเสริญ มะขามมะขาม
220220080602451022060245 แหลมสิงห์วิทยาคม พลิ้วแหลมสิงห์
220220090602461022060246 สอยดาววิทยา ทรายขาวสอยดาว
220220100602471022060247 ทุ่งขนานวิทยา ทุ่งขนานสอยดาว
220220110602511022060251 คิชฌกูฏวิทยา พลวงเขาคิชฌกูฏ
220220120602521022060252 คลองพลูวิทยา คลองพลูเขาคิชฌกูฏ
230101160120011023150119 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างเกาะช้าง
230120051501261023150126 เขาน้อยวิทยาคม ห้วยแร้งเมืองตราด
230120091501291023150129 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่คลองใหญ่
230120101501301023150130 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงเขาสมิง
230120111501311023150131 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สะตอเขาสมิง
230120121501321023150132 ประณีตวิทยาคม ประณีตเขาสมิง
230120131501331023150133 บ่อไร่วิทยาคม บ่อพลอยบ่อไร่
230120141501341023150134 หนองบอนวิทยาคม หนองบอนบ่อไร่
230120161501361023150136 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบแหลมงอบ
230120171501371023150137 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดเกาะกูด