โครงการในโรงเรียน
SMISPER CODEกระทรวง โรงเรียนตำบลอำเภอ
220120030602301022060230 ศรียานุสรณ์ วัดใหม่เมืองจันทบุรี
220120060602381022060238 มัธยมวัดเขาสุกิม เขาบายศรีท่าใหม่
220120070602371022060237 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ทุ่งเบญจาท่าใหม่
220120080602391022060239 สะพานเลือกวิทยาคม ทุ่งเบญจาท่าใหม่
220120090602481022060248 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวแก่งหางแมว
220120110602501022060250 มัธยมท่าแคลง สนามไชยนายายอาม
220220030602331022060233 ขลุงรัชดาภิเษก วันยาวขลุง
220220040602421022060242 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนโป่งน้ำร้อน
220220060602411022060241 หนองตาคงพิทยาคาร หนองตาคงโป่งน้ำร้อน
220220090602461022060246 สอยดาววิทยา ทรายขาวสอยดาว
220220110602511022060251 คิชฌกูฏวิทยา พลวงเขาคิชฌกูฏ
220220120602521022060252 คลองพลูวิทยา คลองพลูเขาคิชฌกูฏ
230120051501261023150126 เขาน้อยวิทยาคม ห้วยแร้งเมืองตราด
230120061501271023150127 อ่าวใหญ่พิทยาคาร อ่าวใหญ่เมืองตราด
230120101501301023150130 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงเขาสมิง
230120121501321023150132 ประณีตวิทยาคม ประณีตเขาสมิง
230120161501361023150136 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบแหลมงอบ