โครงการในโรงเรียน
SMISPER CODEกระทรวง โรงเรียนตำบลอำเภอ
220120010602291022060229 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี วัดใหม่เมืองจันทบุรี
220120090602481022060248 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวแก่งหางแมว
220220030602331022060233 ขลุงรัชดาภิเษก วันยาวขลุง
220220040602421022060242 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนโป่งน้ำร้อน
220220080602451022060245 แหลมสิงห์วิทยาคม พลิ้วแหลมสิงห์
220220090602461022060246 สอยดาววิทยา ทรายขาวสอยดาว
220220110602511022060251 คิชฌกูฏวิทยา พลวงเขาคิชฌกูฏ
230120021501231023150123 สตรีประเสริฐศิลป์ วังกระแจะเมืองตราด
230120091501291023150129 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่คลองใหญ่
230120101501301023150130 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงเขาสมิง
230120131501331023150133 บ่อไร่วิทยาคม บ่อพลอยบ่อไร่
230120161501361023150136 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบแหลมงอบ