โครงการในโรงเรียน
SMISPER CODEกระทรวง โรงเรียนตำบลอำเภอ
220120070602371022060237 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ทุ่งเบญจาท่าใหม่
220120090602481022060248 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวแก่งหางแมว
220220010602351022060235 ตกพรมวิทยาคาร ตกพรมขลุง
220220030602331022060233 ขลุงรัชดาภิเษก วันยาวขลุง
220220040602421022060242 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนโป่งน้ำร้อน
220220090602461022060246 สอยดาววิทยา ทรายขาวสอยดาว
220220110602511022060251 คิชฌกูฏวิทยา พลวงเขาคิชฌกูฏ
220220120602521022060252 คลองพลูวิทยา คลองพลูเขาคิชฌกูฏ
230120061501271023150127 อ่าวใหญ่พิทยาคาร อ่าวใหญ่เมืองตราด
230120101501301023150130 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงเขาสมิง
230120131501331023150133 บ่อไร่วิทยาคม บ่อพลอยบ่อไร่