ข้อมูลสถานศึกษา
บางกะจะ
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ tableDeformity.php-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
220120020602311022060231
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บางกะจะ
ชื่อ (อังกฤษ)Bangkaja
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลบางกะจะ
อำเภอเมืองจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี
รหัสไปรษณีย์22000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0 -3939-1241bangkaja.school@gmail.combkjs.ac.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
12.5839
Longitude
102.054
Tabe 3
Tab 5