ข้อมูลสถานศึกษา
ศรียานุสรณ์
ขนาดใหญ่พิเศษ / เปิดสอนระดับ tableDeformity.php-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
220120030602301022060230
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ศรียานุสรณ์
ชื่อ (อังกฤษ)SIYANUSON
หมู่ที่0
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลวัดใหม่
อำเภอเมืองจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี
รหัสไปรษณีย์22000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0 -3931-1225siyanuson2010@gmail.comwww.siya.ac.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
12.6005
Longitude
102.11
Tabe 3
Tab 5