ข้อมูลสถานศึกษา
เบญจมานุสรณ์
ขนาดใหญ่ / เปิดสอนระดับ tableDeformity.php-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
220120040602321022060232
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)เบญจมานุสรณ์
ชื่อ (อังกฤษ)Benjamanusorn
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลตลาด
อำเภอเมืองจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี
รหัสไปรษณีย์22000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
39325990bms_school@hotmail.comhttp://www.bms.ac.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
12.5918
Longitude
102.094
Tabe 3
Tab 5