ข้อมูลสถานศึกษา
ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ tableSchoolAddress.php-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
220120050602361022060236
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล
ชื่อ (อังกฤษ)Thamai Phun Sawat Rat Nukul School
หมู่ที่0
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลท่าใหม่
อำเภอท่าใหม่
จังหวัดจันทบุรี
รหัสไปรษณีย์22120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
0 -3943-1341punsawat.pr@gmail.comhttp://www.thamai.ac.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
12.6205
Longitude
101.893
Tabe 3
Tab 5