ข้อมูลสถานศึกษา
เครือหวายวิทยาคม
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ tableSchoolAddress.php-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
220220040602421022060242
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)เครือหวายวิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)Kruewaiwitthayakhom
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลโป่งน้ำร้อน
อำเภอโป่งน้ำร้อน
จังหวัดจันทบุรี
รหัสไปรษณีย์22140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
39460109kws@kruewai.ac.thsites.google.com/kruewai.ac.th/ kruewai
คำนวณการเดินทาง
Latitude
12.913
Longitude
102.41
Tabe 3
Tab 5