ข้อมูลสถานศึกษา
หนองตาคงพิทยาคาร
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ tableSchoolAddress.php-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
220220060602411022060241
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)หนองตาคงพิทยาคาร
ชื่อ (อังกฤษ)Nongtakongpittayakarn
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลหนองตาคง
อำเภอโป่งน้ำร้อน
จังหวัดจันทบุรี
รหัสไปรษณีย์22140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
39496030ntkpsc@gmail.comwww.ntkp.ac.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
13.0411
Longitude
102.395
Tabe 3
Tab 5