ข้อมูลสถานศึกษา
แหลมสิงห์วิทยาคม
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ tableDeformity.php-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
220220080602451022060245
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)แหลมสิงห์วิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)Laemsingwittayakom school
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลพลิ้ว
อำเภอแหลมสิงห์
จังหวัดจันทบุรี
รหัสไปรษณีย์22190
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
39434135laemsing.chool@gmail.comwww.laemsing.ac.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
12.501
Longitude
102.146
Tabe 3
Tab 5