ข้อมูลสถานศึกษา
สอยดาววิทยา
ขนาดใหญ่ / เปิดสอนระดับ tableDeformity.php-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
220220090602461022060246
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)สอยดาววิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)SOIDAOWITTAYA
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลทรายขาว
อำเภอสอยดาว
จังหวัดจันทบุรี
รหัสไปรษณีย์22180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
39381140soidao@gmail.comwww.soidao.ac.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
13.1102
Longitude
102.216
Tabe 3
Tab 5