ข้อมูลสถานศึกษา
สตรีประเสริฐศิลป์
ขนาดใหญ่ / เปิดสอนระดับ tableDeformity.php-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
230120021501231023150123
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)สตรีประเสริฐศิลป์
ชื่อ (อังกฤษ)SATREEPRASERTSIN SCHOOL
หมู่ที่0
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลวังกระแจะ
อำเภอเมืองตราด
จังหวัดตราด
รหัสไปรษณีย์23000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
39511209school@streetrat.ac.thwww.streetrat.ac.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
12.2478
Longitude
102.514
Tabe 3
Tab 5