ข้อมูลสถานศึกษา
ตราดสรรเสริญวิทยาคม
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ tableDeformity.php-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
230120031501241023150124
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ตราดสรรเสริญวิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)Tratsansernwittayakom
หมู่ที่0
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลวังกระแจะ
อำเภอเมืองตราด
จังหวัดตราด
รหัสไปรษณีย์23000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
39511251ts_school@hotmail.comhttp://www.tratsansern.com
คำนวณการเดินทาง
Latitude
12.2496
Longitude
102.521
Tabe 3
Tab 5