ข้อมูลสถานศึกษา
เขาน้อยวิทยาคม
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ tableDeformity.php-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
230120051501261023150126
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)เขาน้อยวิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)Khownoiwittayakom
หมู่ที่8
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลห้วยแร้ง
อำเภอเมืองตราด
จังหวัดตราด
รหัสไปรษณีย์23000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
944489914khownoiwit@gmail.comwww.khownoischool.com
คำนวณการเดินทาง
Latitude
12.361
Longitude
102.519
Tabe 3
Tab 5