ข้อมูลสถานศึกษา
คลองใหญ่วิทยาคม
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ tableDeformity.php-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
230120091501291023150129
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)คลองใหญ่วิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)klongyaiwittayakom
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลคลองใหญ่
อำเภอคลองใหญ่
จังหวัดตราด
รหัสไปรษณีย์23110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
39581192klongyai@ky.ac.thwww.ky.ac.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
11.7834
Longitude
102.883
Tabe 3
Tab 5