ข้อมูลสถานศึกษา
สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ tableDeformity.php-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
230120111501311023150131
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก
ชื่อ (อังกฤษ)Satowitthayakhom Rachamangklabhisek
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลสะตอ
อำเภอเขาสมิง
จังหวัดตราด
รหัสไปรษณีย์23150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
39501042satowit_tr@hotmail.com
คำนวณการเดินทาง
Latitude
12.5007
Longitude
102.438
Tabe 3
Tab 5