ข้อมูลสถานศึกษา
ประณีตวิทยาคม
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ tableDeformity.php-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
230120121501321023150132
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)ประณีตวิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)paneetwittayakom
หมู่ที่2
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลประณีต
อำเภอเขาสมิง
จังหวัดตราด
รหัสไปรษณีย์23150
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
39570016paneetwit@hotmail.co.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
12.5186
Longitude
102.361
Tabe 3
Tab 5