ข้อมูลสถานศึกษา
หนองบอนวิทยาคม
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ tableDeformity.php-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
230120141501341023150134
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)หนองบอนวิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)Nongbonwittayakom
หมู่ที่3
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลหนองบอน
อำเภอบ่อไร่
จังหวัดตราด
รหัสไปรษณีย์23140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
39610954nongbonwit33@hotmail.comhttp://school.obec.go.t
คำนวณการเดินทาง
Latitude
12.6831
Longitude
102.456
Tabe 3
Tab 5