ข้อมูลสถานศึกษา
เกาะกูดวิทยาคม
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ tableDeformity.php-ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลักPERCODE 6 หลักกระทรวง 10 หลัก
230120171501371023150137
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)เกาะกูดวิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)kohkoodwittayakom school
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเกาะกูด
อำเภอเกาะกูด
จังหวัดตราด
รหัสไปรษณีย์23000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์อีเมล์แอดเดรสเว็บไซต์
923324366kohkoodwit@gmail.comkohkoodwit.ac.th/
คำนวณการเดินทาง
Latitude
11.6569
Longitude
102.542
Tabe 3
Tab 5