ข้อมูลสถานศึกษา
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)ตำบลอำเภอจังหวัดสหวิทยาเขตนร.ห้องเรียนเปิดสอนขนาดโรงเรียน
220120010602291022060229 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี วัดใหม่เมืองจันทบุรีจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิม289178 ม.ต้น-ม.ปลายขนาดใหญ่พิเศษ
220120020602311022060231 บางกะจะ บางกะจะเมืองจันทบุรีจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิม1176 ม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็ก
220120030602301022060230 ศรียานุสรณ์ วัดใหม่เมืองจันทบุรีจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกต279775 ม.ต้น-ม.ปลายขนาดใหญ่พิเศษ
220120040602321022060232 เบญจมานุสรณ์ ตลาดเมืองจันทบุรีจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัม177648 ม.ต้น-ม.ปลายขนาดใหญ่
220120050602361022060236 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่ท่าใหม่จันทบุรีสหวิทยาเขตไพลิน150742 ม.ต้น-ม.ปลายขนาดใหญ่
220120060602381022060238 มัธยมวัดเขาสุกิม เขาบายศรีท่าใหม่จันทบุรีสหวิทยาเขตไพลิน1609 ม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็ก
220120070602371022060237 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ทุ่งเบญจาท่าใหม่จันทบุรีสหวิทยาเขตไพลิน1226 ม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็ก
220120080602391022060239 สะพานเลือกวิทยาคม ทุ่งเบญจาท่าใหม่จันทบุรีสหวิทยาเขตไพลิน726 ม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็ก
220120090602481022060248 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวแก่งหางแมวจันทบุรีสหวิทยาเขตไพลิน88727 ม.ต้น-ม.ปลายขนาดกลาง
220120100602491022060249 นายายอามพิทยาคม นายายอามนายายอามจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิม85625 ม.ต้น-ม.ปลายขนาดกลาง
220120110602501022060250 มัธยมท่าแคลง สนามไชยนายายอามจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิม726 ม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็ก
220220010602351022060235 ตกพรมวิทยาคาร ตกพรมขลุงจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัม1759 ม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็ก
220220020602341022060234 บ่อวิทยาคาร บ่อขลุงจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัม849 ม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็ก
220220030602331022060233 ขลุงรัชดาภิเษก วันยาวขลุงจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัม80730 ม.ต้น-ม.ปลายขนาดกลาง
220220040602421022060242 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนโป่งน้ำร้อนจันทบุรีสหวิทยาเขตสตาร์บุษ1796 ม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็ก
220220050602401022060240 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม ทับไทรโป่งน้ำร้อนจันทบุรีสหวิทยาเขตสตาร์บุษ69421 ม.ต้น-ม.ปลายขนาดกลาง
220220060602411022060241 หนองตาคงพิทยาคาร หนองตาคงโป่งน้ำร้อนจันทบุรีสหวิทยาเขตสตาร์บุษ65121 ม.ต้น-ม.ปลายขนาดกลาง
220220070602431022060243 มะขามสรรเสริญ มะขามมะขามจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกต48615 ม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็ก
220220080602451022060245 แหลมสิงห์วิทยาคม พลิ้วแหลมสิงห์จันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัม87227 ม.ต้น-ม.ปลายขนาดกลาง
220220090602461022060246 สอยดาววิทยา ทรายขาวสอยดาวจันทบุรีสหวิทยาเขตสตาร์บุษ141039 ม.ต้น-ม.ปลายขนาดกลาง
220220100602471022060247 ทุ่งขนานวิทยา ทุ่งขนานสอยดาวจันทบุรีสหวิทยาเขตสตาร์บุษ54818 ม.ต้น-ม.ปลายขนาดกลาง
220220110602511022060251 คิชฌกูฏวิทยา พลวงเขาคิชฌกูฏจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกต76121 ม.ต้น-ม.ปลายขนาดกลาง
220220120602521022060252 คลองพลูวิทยา คลองพลูเขาคิชฌกูฏจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกต2179 ม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็ก
230100021500181023150018 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) ชำรากเมืองตราดตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่44115 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็ก
230101160120011023150119 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างเกาะช้างตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณ36614 ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็ก
230120011501221023150122 ตราษตระการคุณ วังกระแจะเมืองตราดตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณ202154 ม.ต้น-ม.ปลายขนาดใหญ่
230120021501231023150123 สตรีประเสริฐศิลป์ วังกระแจะเมืองตราดตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่189057 ม.ต้น-ม.ปลายขนาดใหญ่
230120031501241023150124 ตราดสรรเสริญวิทยาคม วังกระแจะเมืองตราดตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่55424 ม.ต้น-ม.ปลายขนาดกลาง
230120051501261023150126 เขาน้อยวิทยาคม ห้วยแร้งเมืองตราดตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่1786 ม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็ก
230120061501271023150127 อ่าวใหญ่พิทยาคาร อ่าวใหญ่เมืองตราดตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณ1336 ม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็ก
230120071501281023150128 เนินทรายวิทยาคม เนินทรายเมืองตราดตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่1246 ม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็ก
230120091501291023150129 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่คลองใหญ่ตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณ98734 ม.ต้น-ม.ปลายขนาดกลาง
230120101501301023150130 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงเขาสมิงตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์99833 ม.ต้น-ม.ปลายขนาดกลาง
230120111501311023150131 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สะตอเขาสมิงตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์1788 ม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็ก
230120121501321023150132 ประณีตวิทยาคม ประณีตเขาสมิงตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์796 ม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็ก
230120131501331023150133 บ่อไร่วิทยาคม บ่อพลอยบ่อไร่ตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์82124 ม.ต้น-ม.ปลายขนาดกลาง
230120141501341023150134 หนองบอนวิทยาคม หนองบอนบ่อไร่ตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์27311 ม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็ก
230120161501361023150136 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบแหลมงอบตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณ43015 ม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็ก
230120171501371023150137 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดเกาะกูดตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณ1396 ม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็ก