ข้อมูลสถานศึกษา
SMISper-codeกระทรวงชื่อ (ไทย)หมู่ที่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดรหัสไปรษณีย์กลุ่มโทรอีเมล์เว็บไซต์
220120010602291022060229 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี 1วัดใหม่เมืองจันทบุรีจันทบุรี22000สหวิทยาเขตทับทิม0 -3931-1170chan.benja@bj.ac.thhttp://www.bj.ac.th
220120020602311022060231 บางกะจะ 1บางกะจะเมืองจันทบุรีจันทบุรี22000สหวิทยาเขตทับทิม0 -3939-1241bangkaja.school@gmail.combkjs.ac.th
220120030602301022060230 ศรียานุสรณ์ 0วัดใหม่เมืองจันทบุรีจันทบุรี22000สหวิทยาเขตมรกต0 -3931-1225siyanuson2010@gmail.comwww.siya.ac.th
220120040602321022060232 เบญจมานุสรณ์ 1ตลาดเมืองจันทบุรีจันทบุรี22000สหวิทยาเขตบุษราคัม39325990bms_school@hotmail.comhttp://www.bms.ac.th
220120050602361022060236 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล 0ท่าใหม่ท่าใหม่จันทบุรี22120สหวิทยาเขตไพลิน0 -3943-1341punsawat.pr@gmail.comhttp://www.thamai.ac.th
220120060602381022060238 มัธยมวัดเขาสุกิม 12เขาบายศรีท่าใหม่จันทบุรี22120สหวิทยาเขตไพลิน0-3949-5263khaosukim_sch@hotmail.co.thwww.mk.thai.ac
220120070602371022060237 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ 3ทุ่งเบญจาท่าใหม่จันทบุรี22170สหวิทยาเขตไพลิน0 -3939-5260sirut-2009@hotmail.comhttp://siratratnukhor.siam2web.com
220120080602391022060239 สะพานเลือกวิทยาคม 12ทุ่งเบญจาท่าใหม่จันทบุรี22170สหวิทยาเขตไพลิน39480355sapanluakwit@splw.ac.thwww.splw.ac.th
220120090602481022060248 แก่งหางแมวพิทยาคาร 2แก่งหางแมวแก่งหางแมวจันทบุรี22160สหวิทยาเขตไพลิน0 -3930-8109KMPWEB@hotmail.comhttp://www.kmps.ac.th
220120100602491022060249 นายายอามพิทยาคม 3นายายอามนายายอามจันทบุรี22160สหวิทยาเขตทับทิม0 -3949-1061-6nya@nya.ac.thwww.nya.ac.th
220120110602501022060250 มัธยมท่าแคลง 6สนามไชยนายายอามจันทบุรี22170สหวิทยาเขตทับทิม39417196numam9779@gmail.comwww.mtks.in/
220220010602351022060235 ตกพรมวิทยาคาร 5ตกพรมขลุงจันทบุรี22110สหวิทยาเขตบุษราคัม39492037tokpromwit@hotmail.comwww.tokpromwit.ac.th
220220020602341022060234 บ่อวิทยาคาร 3บ่อขลุงจันทบุรี22110สหวิทยาเขตบุษราคัม39424051Borwittayakarn@obec.go.thwww.borwit.ac.th
220220030602331022060233 ขลุงรัชดาภิเษก 4วันยาวขลุงจันทบุรี22110สหวิทยาเขตบุษราคัม39441789sarabunkrp@gmail.comhttp://www.krp.ac.th
220220040602421022060242 เครือหวายวิทยาคม 8โป่งน้ำร้อนโป่งน้ำร้อนจันทบุรี22140สหวิทยาเขตสตาร์บุษ39460109kws@kruewai.ac.thsites.google.com/kruewai.ac.th/ kruewai
220220050602401022060240 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม 8ทับไทรโป่งน้ำร้อนจันทบุรี22140สหวิทยาเขตสตาร์บุษ39447020prk_school@gmail.comwww.prk.ac.th
220220060602411022060241 หนองตาคงพิทยาคาร 1หนองตาคงโป่งน้ำร้อนจันทบุรี22140สหวิทยาเขตสตาร์บุษ39496030ntkpsc@gmail.comwww.ntkp.ac.th
220220070602431022060243 มะขามสรรเสริญ 1มะขามมะขามจันทบุรี22150สหวิทยาเขตมรกต39389025makhamschool@gmail.comwww.mkc.ac.th
220220080602451022060245 แหลมสิงห์วิทยาคม 7พลิ้วแหลมสิงห์จันทบุรี22190สหวิทยาเขตบุษราคัม39434135laemsing.chool@gmail.comwww.laemsing.ac.th
220220090602461022060246 สอยดาววิทยา 5ทรายขาวสอยดาวจันทบุรี22180สหวิทยาเขตสตาร์บุษ39381140soidao@gmail.comwww.soidao.ac.th
220220100602471022060247 ทุ่งขนานวิทยา 1ทุ่งขนานสอยดาวจันทบุรี22180สหวิทยาเขตสตาร์บุษ39497546tkwit2015@gmail.comwww.thungkhananwittaya.com
220220110602511022060251 คิชฌกูฏวิทยา 10พลวงเขาคิชฌกูฏจันทบุรี22210สหวิทยาเขตมรกต39309099kkwschool@gmail.comwww.kitchakud.ac.th
220220120602521022060252 คลองพลูวิทยา 4คลองพลูเขาคิชฌกูฏจันทบุรี22210สหวิทยาเขตมรกต39493547-https://data.bopp-obec.info/web/home.php?School_ID=1022060252
230100021500181023150018 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) 4ชำรากเมืองตราดตราด23000สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่39517026watkiriwiharn@hotmail.co.thkiree.ac.th/
230101160120011023150119 เกาะช้างวิทยาคม 3เกาะช้างเกาะช้างตราด23170สหวิทยาเขตตราษตระการคุณ39510591Klongson_tr@hotmail.comkchw.ac.th
230120011501221023150122 ตราษตระการคุณ 8วังกระแจะเมืองตราดตราด23000สหวิทยาเขตตราษตระการคุณ39511151tk_schooltrad@hotmail.comwww.tkschool.ac.th
230120021501231023150123 สตรีประเสริฐศิลป์ 0วังกระแจะเมืองตราดตราด23000สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่39511209school@streetrat.ac.thwww.streetrat.ac.th
230120031501241023150124 ตราดสรรเสริญวิทยาคม 0วังกระแจะเมืองตราดตราด23000สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่39511251ts_school@hotmail.comhttp://www.tratsansern.com
230120051501261023150126 เขาน้อยวิทยาคม 8ห้วยแร้งเมืองตราดตราด23000สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่944489914khownoiwit@gmail.comwww.khownoischool.com
230120061501271023150127 อ่าวใหญ่พิทยาคาร 1อ่าวใหญ่เมืองตราดตราด23000สหวิทยาเขตตราษตระการคุณ39610388Aowyaipittayakarn@gmail.comhttp://data.bopp-obec.info/web/?School_ID=1023150127
230120071501281023150128 เนินทรายวิทยาคม 4เนินทรายเมืองตราดตราด23000สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่39510872noensaiwittayakom@gmail.comschool.go.th/stree2
230120091501291023150129 คลองใหญ่วิทยาคม 7คลองใหญ่คลองใหญ่ตราด23110สหวิทยาเขตตราษตระการคุณ39581192klongyai@ky.ac.thwww.ky.ac.th
230120101501301023150130 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ 8เขาสมิงเขาสมิงตราด23130สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์39619095khaosaming@gmail.comhttp://www.ksw.ac.th
230120111501311023150131 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 6สะตอเขาสมิงตราด23150สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์39501042satowit_tr@hotmail.com
230120121501321023150132 ประณีตวิทยาคม 2ประณีตเขาสมิงตราด23150สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์39570016paneetwit@hotmail.co.th
230120131501331023150133 บ่อไร่วิทยาคม 4บ่อพลอยบ่อไร่ตราด23140สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์39591043boraiwit@outlook.comwww.boraiwit.ac.th
230120141501341023150134 หนองบอนวิทยาคม 3หนองบอนบ่อไร่ตราด23140สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์39610954nongbonwit33@hotmail.comhttp://school.obec.go.t
230120161501361023150136 แหลมงอบวิทยาคม 1แหลมงอบแหลมงอบตราด23120สหวิทยาเขตตราษตระการคุณ39597020laemngob@gmail.comlaemngob.ac.th/
230120171501371023150137 เกาะกูดวิทยาคม 1เกาะกูดเกาะกูดตราด23000สหวิทยาเขตตราษตระการคุณ923324366kohkoodwit@gmail.comkohkoodwit.ac.th/