มัธยมวัดเขาสุกิม
สหวิทยาเขตไพลิน
สหวิทยาเขตไพลิน
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ -ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก22012006
PERCODE 6 หลัก060238
กระทรวง 10 หลัก1022060238
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)มัธยมวัดเขาสุกิม
ชื่อ (อังกฤษ)Matthayomwatkhaosukim
หมู่ที่12
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเขาบายศรี
อำเภอท่าใหม่
จังหวัดจันทบุรี
รหัสไปรษณีย์22120
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์0-3949-5263
อีเมล์แอดเดรสkhaosukim_sch@hotmail.co.th
เว็บไซต์www.mk.thai.ac
คำนวณการเดินทาง
Latitude
12.7727
Longitude
102.033
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก
p4 วิถีพุทธ 1 รร.
p6 จัดการเรียนร่วม 1 รร.
p7 คอนเน็กซ์อีดี 1 รร.
p9 สถานศึกษาพอเพียง 1 รร.