สะพานเลือกวิทยาคม
สหวิทยาเขตไพลิน
สหวิทยาเขตไพลิน
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ -ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก22012008
PERCODE 6 หลัก060239
กระทรวง 10 หลัก1022060239
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)สะพานเลือกวิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)Sapanluakwittayakom
หมู่ที่12
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลทุ่งเบญจา
อำเภอท่าใหม่
จังหวัดจันทบุรี
รหัสไปรษณีย์22170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์39480355
อีเมล์แอดเดรสsapanluakwit@splw.ac.th
เว็บไซต์www.splw.ac.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
12.8233
Longitude
101.966
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก
p4 วิถีพุทธ 1 รร.
p6 จัดการเรียนร่วม 1 รร.
p9 สถานศึกษาพอเพียง 1 รร.