มัธยมท่าแคลง
สหวิทยาเขตทับทิม
สหวิทยาเขตทับทิม
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ -ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก22012011
PERCODE 6 หลัก060250
กระทรวง 10 หลัก1022060250
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)มัธยมท่าแคลง
ชื่อ (อังกฤษ)Mathayomthaklang
หมู่ที่6
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลสนามไชย
อำเภอนายายอาม
จังหวัดจันทบุรี
รหัสไปรษณีย์22170
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์39417196
อีเมล์แอดเดรสnumam9779@gmail.com
เว็บไซต์www.mtks.in/
คำนวณการเดินทาง
Latitude
12.6235
Longitude
101.889
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก
p3 คุณภาพประจำตำบล 1 รร.
p4 วิถีพุทธ 1 รร.
p6 จัดการเรียนร่วม 1 รร.
p9 สถานศึกษาพอเพียง 1 รร.