หนองตาคงพิทยาคาร
สหวิทยาเขตสตาร์บุษ
สหวิทยาเขตสตาร์บุษ
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ -ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก22022006
PERCODE 6 หลัก060241
กระทรวง 10 หลัก1022060241
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)หนองตาคงพิทยาคาร
ชื่อ (อังกฤษ)Nongtakongpittayakarn
หมู่ที่1
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลหนองตาคง
อำเภอโป่งน้ำร้อน
จังหวัดจันทบุรี
รหัสไปรษณีย์22140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์39496030
อีเมล์แอดเดรสntkpsc@gmail.com
เว็บไซต์www.ntkp.ac.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
13.0411
Longitude
102.395
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก
p1 มาตรฐานสากล SCQA 1 รร.
p3 คุณภาพประจำตำบล 1 รร.
p4 วิถีพุทธ 1 รร.
p6 จัดการเรียนร่วม 1 รร.
p9 สถานศึกษาพอเพียง 1 รร.