สอยดาววิทยา
สหวิทยาเขตสตาร์บุษ
สหวิทยาเขตสตาร์บุษ
ขนาดใหญ่ / เปิดสอนระดับ -ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก22022009
PERCODE 6 หลัก060246
กระทรวง 10 หลัก1022060246
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)สอยดาววิทยา
ชื่อ (อังกฤษ)SOIDAOWITTAYA
หมู่ที่5
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลทรายขาว
อำเภอสอยดาว
จังหวัดจันทบุรี
รหัสไปรษณีย์22180
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์39381140
อีเมล์แอดเดรสsoidao@gmail.com
เว็บไซต์www.soidao.ac.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
13.1102
Longitude
102.216
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก
p1 มาตรฐานสากล SCQA 1 รร.
p3 คุณภาพประจำตำบล 1 รร.
p4 วิถีพุทธ 1 รร.
p5 เครือข่ายสะเต็มศึกษา 1 รร.
p6 จัดการเรียนร่วม 1 รร.
p8 เครือข่ายโรงเรียนสุจริต 1 รร.
p9 สถานศึกษาพอเพียง 1 รร.