วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่
สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ -ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก23010002
PERCODE 6 หลัก150018
กระทรวง 10 หลัก1023150018
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์)
ชื่อ (อังกฤษ)Watkireewiharn(Somdej Phrawannarat Auppatham)
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลชำราก
อำเภอเมืองตราด
จังหวัดตราด
รหัสไปรษณีย์23000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์39517026
อีเมล์แอดเดรสwatkiriwiharn@hotmail.co.th
เว็บไซต์kiree.ac.th/
คำนวณการเดินทาง
Latitude
12.2099
Longitude
102.657
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก
p1 มาตรฐานสากล SCQA 1 รร.
p10 โรงเรียนคุณภาพ 1 รร.
p6 จัดการเรียนร่วม 1 รร.
p7 คอนเน็กซ์อีดี 1 รร.
p9 สถานศึกษาพอเพียง 1 รร.