สตรีประเสริฐศิลป์
สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่
สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่
ขนาดใหญ่ / เปิดสอนระดับ -ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก23012002
PERCODE 6 หลัก150123
กระทรวง 10 หลัก1023150123
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)สตรีประเสริฐศิลป์
ชื่อ (อังกฤษ)SATREEPRASERTSIN SCHOOL
หมู่ที่0
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลวังกระแจะ
อำเภอเมืองตราด
จังหวัดตราด
รหัสไปรษณีย์23000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์39511209
อีเมล์แอดเดรสschool@streetrat.ac.th
เว็บไซต์www.streetrat.ac.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
12.2478
Longitude
102.514
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก
p2 มาตรฐานสากล OBECQA 1 รร.
p5 เครือข่ายสะเต็มศึกษา 1 รร.
p6 จัดการเรียนร่วม 1 รร.
p9 สถานศึกษาพอเพียง 1 รร.