เนินทรายวิทยาคม
สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่
สหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่
ขนาดเล็ก / เปิดสอนระดับ -ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก23012007
PERCODE 6 หลัก150128
กระทรวง 10 หลัก1023150128
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)เนินทรายวิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)Noensaiwittayakom School
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลเนินทราย
อำเภอเมืองตราด
จังหวัดตราด
รหัสไปรษณีย์23000
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์39510872
อีเมล์แอดเดรสnoensaiwittayakom@gmail.com
เว็บไซต์school.go.th/stree2
คำนวณการเดินทาง
Latitude
12.314
Longitude
102.559
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก
p6 จัดการเรียนร่วม 1 รร.
p9 สถานศึกษาพอเพียง 1 รร.