คลองใหญ่วิทยาคม
สหวิทยาเขตตราษตระการคุณ
สหวิทยาเขตตราษตระการคุณ
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ -ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก23012009
PERCODE 6 หลัก150129
กระทรวง 10 หลัก1023150129
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)คลองใหญ่วิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)klongyaiwittayakom
หมู่ที่7
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลคลองใหญ่
อำเภอคลองใหญ่
จังหวัดตราด
รหัสไปรษณีย์23110
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์39581192
อีเมล์แอดเดรสklongyai@ky.ac.th
เว็บไซต์www.ky.ac.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
11.7834
Longitude
102.883
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก
p2 มาตรฐานสากล OBECQA 1 รร.
p3 คุณภาพประจำตำบล 1 รร.
p5 เครือข่ายสะเต็มศึกษา 1 รร.
p6 จัดการเรียนร่วม 1 รร.
p9 สถานศึกษาพอเพียง 1 รร.