บ่อไร่วิทยาคม
สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์
สหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์
ขนาดกลาง / เปิดสอนระดับ -ม.ต้น-ม.ปลาย/เทียบเท่า
รหัส
SMIS 8 หลัก23012013
PERCODE 6 หลัก150133
กระทรวง 10 หลัก1023150133
ที่ตั้ง
ชื่อ (ไทย)บ่อไร่วิทยาคม
ชื่อ (อังกฤษ)BoRaiWitTaYakom
หมู่ที่4
ถนน
หมู่บ้าน
ตำบลบ่อพลอย
อำเภอบ่อไร่
จังหวัดตราด
รหัสไปรษณีย์23140
ติดต่อ
หมายเลขโทรศัพท์39591043
อีเมล์แอดเดรสboraiwit@outlook.com
เว็บไซต์www.boraiwit.ac.th
คำนวณการเดินทาง
Latitude
12.5645
Longitude
102.541
รหัสโครงการชื่อโครงการปี/รุ่นสมาชิก
p2 มาตรฐานสากล OBECQA 1 รร.
p3 คุณภาพประจำตำบล 1 รร.
p5 เครือข่ายสะเต็มศึกษา 1 รร.
p6 จัดการเรียนร่วม 1 รร.
p8 เครือข่ายโรงเรียนสุจริต 1 รร.
p9 สถานศึกษาพอเพียง 1 รร.