จำนวนนักเรียน/ห้องเรียน จำแนกตาม - ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2564-2

ระดับชั้นxx ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 22023432
อนุบาล 31922412
ระดับปฐมวัย3945844
ประถมศึกษาปีที่ 13325582
ประถมศึกษาปีที่ 22425492
ประถมศึกษาปีที่ 33031612
ประถมศึกษาปีที่ 42734612
ประถมศึกษาปีที่ 52930592
ประถมศึกษาปีที่ 63224562
ระดับประถมศึกษา17516934412
มัธยมศึกษาปีที่ 12,4602,5945,054148
มัธยมศึกษาปีที่ 22,3092,4894,798142
มัธยมศึกษาปีที่ 32,2812,4114,692141
มัธยมศีกษาตอนต้น7,0507,49414,544431
มัธยมศึกษาปีที่ 41,8632,7724,635144
มัธยมศึกษาปีที่ 51,6142,5194,133142
มัธยมศึกษาปีที่ 61,5272,4864,013139
มัธยมศีกษาตอนปลาย5,0047,77712,781425
รวมทั้งสิ้น12,26815,48527,753872


รายการจำนวน รร.จำนวน นร.ห้องเรียน
โรงเรียนขนาดเล็ก (จำนวนนักเรียน 0 - 499)20 4,025 174
โรงเรียนขนาดกลาง (จำนวนนักเรียน 500 - 1499)13 10,846 344
โรงเรียนขนาดใหญ่ (จำนวนนักเรียน 1500 - 2499)4 7,194 201
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ (จำนวนนักเรียน 2500 คนขึ้นไป)2 5,688 153
รวมทั้งสิ้น39 27,753 872
SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอจังหวัดสหวิทยาเขตเปิดสอนขนาดโรงเรียนอ.2อ.3ปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ประถมศึกษาม.1ม.2ม.3ม.ต้นม.4ม.5ม.6ม.ปลายรวมทั้งสิ้น
นร.อ2ห้องนร.อ3ห้องนร.ปฐมวัยห้องนร.ป1ห้องนร.ป2ห้องนร.ป3ห้องนร.ป4ห้องนร.ป5ห้องนร.ป6ห้องนร.รวม.ปห้องนร.ม1ห้องนร..ม2ห้องนร..ม3ห้องนร.รวม ม.ต้นห้องนร..ม4ห้องนร..ม5ห้องนร..ม6ห้องนร.รวม ม.ปลายห้องนร.รวมทั้งสิ้นห้อง
220120010602291022060229 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี วัดใหม่เมืองจันทบุรีจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมม.ต้น-ม.ปลายขนาดใหญ่พิเศษ--------------------3781037410365101,117306031659816573161,774482,89178
220120020602311022060231 บางกะจะ บางกะจะเมืองจันทบุรีจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็ก--------------------2712512117332311111014431176
220120030602301022060230 ศรียานุสรณ์ วัดใหม่เมืองจันทบุรีจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตม.ต้น-ม.ปลายขนาดใหญ่พิเศษ--------------------3751037110371101,117305701556015550151,680452,79775
220120040602321022060232 เบญจมานุสรณ์ ตลาดเมืองจันทบุรีจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมม.ต้น-ม.ปลายขนาดใหญ่--------------------32483058293892224341823682778854241,77648
220120050602361022060236 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่ท่าใหม่จันทบุรีสหวิทยาเขตไพลินม.ต้น-ม.ปลายขนาดใหญ่--------------------19062196237664618306828482718861241,50742
220120060602381022060238 มัธยมวัดเขาสุกิม เขาบายศรีท่าใหม่จันทบุรีสหวิทยาเขตไพลินม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็ก--------------------3612612819032422622027061609
220120070602371022060237 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ทุ่งเบญจาท่าใหม่จันทบุรีสหวิทยาเขตไพลินม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็ก--------------------1811112315233311612117031226
220120080602391022060239 สะพานเลือกวิทยาคม ทุ่งเบญจาท่าใหม่จันทบุรีสหวิทยาเขตไพลินม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็ก--------------------16110114140310113191323726
220120090602481022060248 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวแก่งหางแมวจันทบุรีสหวิทยาเขตไพลินม.ต้น-ม.ปลายขนาดกลาง--------------------187517751495513151535121410033741288727
220120100602491022060249 นายายอามพิทยาคม นายายอามนายายอามจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมม.ต้น-ม.ปลายขนาดกลาง--------------------207515741514515131134123410543411285625
220120110602501022060250 มัธยมท่าแคลง สนามไชยนายายอามจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็ก--------------------161211161533717151193726
220220010602351022060235 ตกพรมวิทยาคาร ตกพรมขลุงจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็ก--------------------28114125167345237226210861759
220220020602341022060234 บ่อวิทยาคาร บ่อขลุงจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็ก--------------------1512412015931327252256849
220220030602331022060233 ขลุงรัชดาภิเษก วันยาวขลุงจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมม.ต้น-ม.ปลายขนาดกลาง--------------------113412041124345121546154615464621880730
220220040602421022060242 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนโป่งน้ำร้อนจันทบุรีสหวิทยาเขตสตาร์บุษม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็ก--------------------33134139110633512211617331796
220220050602401022060240 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม ทับไทรโป่งน้ำร้อนจันทบุรีสหวิทยาเขตสตาร์บุษม.ต้น-ม.ปลายขนาดกลาง--------------------152415241294433127531003863261969421
220220060602411022060241 หนองตาคงพิทยาคาร หนองตาคงโป่งน้ำร้อนจันทบุรีสหวิทยาเขตสตาร์บุษม.ต้น-ม.ปลายขนาดกลาง--------------------118412341184359121053933943292965121
220220070602431022060243 มะขามสรรเสริญ มะขามมะขามจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็ก--------------------111311338433089692472622178648615
220220080602451022060245 แหลมสิงห์วิทยาคม พลิ้วแหลมสิงห์จันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมม.ต้น-ม.ปลายขนาดกลาง--------------------188516651565510151374102412343621287227
220220090602461022060246 สอยดาววิทยา ทรายขาวสอยดาวจันทบุรีสหวิทยาเขตสตาร์บุษม.ต้น-ม.ปลายขนาดกลาง--------------------28082757258781322220621061675597171,41039
220220100602471022060247 ทุ่งขนานวิทยา ทุ่งขนานสอยดาวจันทบุรีสหวิทยาเขตสตาร์บุษม.ต้น-ม.ปลายขนาดกลาง--------------------10341224116434112652782642207654818
220220110602511022060251 คิชฌกูฏวิทยา พลวงเขาคิชฌกูฏจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตม.ต้น-ม.ปลายขนาดกลาง--------------------1664146415144631210731013903298976121
220220120602521022060252 คลองพลูวิทยา คลองพลูเขาคิชฌกูฏจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็ก--------------------50230144212455122112119342179
230100021500181023150018 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) ชำรากเมืองตราดตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็ก3113316424012814013613312412016462371321115430116115161344115
230101160120011023150119 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างเกาะช้างตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็ก121812021812112112512613211436421411261109339128127194336614
230120011501221023150122 ตราษตระการคุณ วังกระแจะเมืองตราดตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณม.ต้น-ม.ปลายขนาดใหญ่--------------------3619343936191,06527344929993139956272,02154
230120021501231023150123 สตรีประเสริฐศิลป์ วังกระแจะเมืองตราดตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ม.ต้น-ม.ปลายขนาดใหญ่--------------------3469345934391,03427327102531027610856301,89057
230120031501241023150124 ตราดสรรเสริญวิทยาคม วังกระแจะเมืองตราดตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ม.ต้น-ม.ปลายขนาดกลาง--------------------14361375104538416652493563170855424
230120051501261023150126 เขาน้อยวิทยาคม ห้วยแร้งเมืองตราดตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็ก--------------------43144131111831912311816031786
230120061501271023150127 อ่าวใหญ่พิทยาคาร อ่าวใหญ่เมืองตราดตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็ก--------------------251391261903151911914331336
230120071501281023150128 เนินทรายวิทยาคม เนินทรายเมืองตราดตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็ก--------------------311311311933131131513131246
230120091501291023150129 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่คลองใหญ่ตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณม.ต้น-ม.ปลายขนาดกลาง--------------------200721072137623211304122511243641398734
230120101501301023150130 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงเขาสมิงตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ม.ต้น-ม.ปลายขนาดกลาง--------------------225618362016609181425121512653891599833
230120111501311023150131 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สะตอเขาสมิงตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็ก--------------------39243241112351712111715531788
230120121501321023150132 ประณีตวิทยาคม ประณีตเขาสมิงตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็ก--------------------17115115147312111191323796
230120131501331023150133 บ่อไร่วิทยาคม บ่อพลอยบ่อไร่ตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ม.ต้น-ม.ปลายขนาดกลาง--------------------1945159516845211411149639333001082124
230120141501341023150134 หนองบอนวิทยาคม หนองบอนบ่อไร่ตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็ก--------------------723522542178736234125195427311
230120161501361023150136 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบแหลมงอบตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็ก--------------------10438838832809602512392150643015
230120171501371023150137 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดเกาะกูดตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็ก--------------------3511613818931612011415031396


9 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
Version 2020.07