จำนวนนักเรียน/ห้องเรียน จำแนกตาม - ขนาดโรงเรียน 4 ขนาด

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2565-1

ระดับชั้นxx ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
อนุบาล 22424482
อนุบาล 32023432
ระดับปฐมวัย4447914
ประถมศึกษาปีที่ 12422462
ประถมศึกษาปีที่ 23728652
ประถมศึกษาปีที่ 32428522
ประถมศึกษาปีที่ 42829572
ประถมศึกษาปีที่ 52834622
ประถมศึกษาปีที่ 62728552
ระดับประถมศึกษา16816933712
มัธยมศึกษาปีที่ 12,4032,5514,954149
มัธยมศึกษาปีที่ 22,3872,5544,941144
มัธยมศึกษาปีที่ 32,2902,4544,744141
มัธยมศีกษาตอนต้น7,0807,55914,639434
มัธยมศึกษาปีที่ 41,9532,7464,699147
มัธยมศึกษาปีที่ 51,7602,6754,435144
มัธยมศึกษาปีที่ 61,5682,4824,050142
มัธยมศีกษาตอนปลาย5,2817,90313,184433
รวมทั้งสิ้น12,57315,67828,251883


รายการจำนวน รร.จำนวน นร.ห้องเรียน
โรงเรียนขนาดเล็ก (จำนวนนักเรียน 0 - 499)19 3,711 159
โรงเรียนขนาดกลาง (จำนวนนักเรียน 500 - 1499)14 11,638 370
โรงเรียนขนาดใหญ่ (จำนวนนักเรียน 1500 - 2499)4 7,219 201
โรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ (จำนวนนักเรียน 2500 คนขึ้นไป)2 5,683 153
รวมทั้งสิ้น39 28,251 883
SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอจังหวัดสหวิทยาเขตเปิดสอนขนาดโรงเรียนอ.2อ.3ปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ประถมศึกษาม.1ม.2ม.3ม.ต้นม.4ม.5ม.6ม.ปลายรวมทั้งสิ้น
นร.อ2ห้องนร.อ3ห้องนร.ปฐมวัยห้องนร.ป1ห้องนร.ป2ห้องนร.ป3ห้องนร.ป4ห้องนร.ป5ห้องนร.ป6ห้องนร.รวม.ปห้องนร.ม1ห้องนร..ม2ห้องนร..ม3ห้องนร.รวม ม.ต้นห้องนร..ม4ห้องนร..ม5ห้องนร..ม6ห้องนร.รวม ม.ปลายห้องนร.รวมทั้งสิ้นห้อง
220120010602291022060229 เบญจมราชูทิศ จังหวัดจันทบุรี วัดใหม่เมืองจันทบุรีจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมม.ต้น-ม.ปลายขนาดใหญ่พิเศษ--------------------3621037310372101,107305901659716594161,781482,88878
220120020602311022060231 บางกะจะ บางกะจะเมืองจันทบุรีจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็ก--------------------1913012817731711711314731246
220120030602301022060230 ศรียานุสรณ์ วัดใหม่เมืองจันทบุรีจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตม.ต้น-ม.ปลายขนาดใหญ่พิเศษ--------------------3751037410370101,119305691555615551151,676452,79575
220120040602321022060232 เบญจมานุสรณ์ ตลาดเมืองจันทบุรีจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมม.ต้น-ม.ปลายขนาดใหญ่--------------------26783208307889424319932982398887251,78149
220120050602361022060236 ท่าใหม่ พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล ท่าใหม่ท่าใหม่จันทบุรีสหวิทยาเขตไพลินม.ต้น-ม.ปลายขนาดกลาง--------------------15361906220656318267829482788839241,40242
220120060602381022060238 มัธยมวัดเขาสุกิม เขาบายศรีท่าใหม่จันทบุรีสหวิทยาเขตไพลินม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็ก--------------------42142125110933322522728561949
220120070602371022060237 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ทุ่งเบญจาท่าใหม่จันทบุรีสหวิทยาเขตไพลินม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็ก--------------------3011411515935821411618841477
220120080602391022060239 สะพานเลือกวิทยาคม ทุ่งเบญจาท่าใหม่จันทบุรีสหวิทยาเขตไพลินม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็ก--------------------17116111144314191131363806
220120090602481022060248 แก่งหางแมวพิทยาคาร แก่งหางแมวแก่งหางแมวจันทบุรีสหวิทยาเขตไพลินม.ต้น-ม.ปลายขนาดกลาง--------------------216617751825575161354147511944011397629
220120100602491022060249 นายายอามพิทยาคม นายายอามนายายอามจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมม.ต้น-ม.ปลายขนาดกลาง--------------------207616351474517151604109411443831290027
220120110602501022060250 มัธยมท่าแคลง สนามไชยนายายอามจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็ก--------------------2311711915931316171263856
220220010602351022060235 ตกพรมวิทยาคาร ตกพรมขลุงจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็ก--------------------26128115169359237237213362029
220220020602341022060234 บ่อวิทยาคาร บ่อขลุงจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็ก--------------------22115123160314211282336939
220220030602331022060233 ขลุงรัชดาภิเษก วันยาวขลุงจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมม.ต้น-ม.ปลายขนาดกลาง--------------------147410441214372121536152615464591883130
220220040602421022060242 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนโป่งน้ำร้อนจันทบุรีสหวิทยาเขตสตาร์บุษม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็ก--------------------38131133110232713112218031826
220220050602401022060240 โป่งน้ำร้อนวิทยาคม ทับไทรโป่งน้ำร้อนจันทบุรีสหวิทยาเขตสตาร์บุษม.ต้น-ม.ปลายขนาดกลาง--------------------1715153415644801310637531023283976322
220220060602411022060241 หนองตาคงพิทยาคาร หนองตาคงโป่งน้ำร้อนจันทบุรีสหวิทยาเขตสตาร์บุษม.ต้น-ม.ปลายขนาดกลาง--------------------118412241264366128731093933289965521
220220070602431022060243 มะขามสรรเสริญ มะขามมะขามจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตม.ต้น-ม.ปลายขนาดกลาง--------------------1283112310833489602602442164651215
220220080602451022060245 แหลมสิงห์วิทยาคม พลิ้วแหลมสิงห์จันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมม.ต้น-ม.ปลายขนาดกลาง--------------------152518351665501151284134410143631286427
220220090602461022060246 สอยดาววิทยา ทรายขาวสอยดาวจันทบุรีสหวิทยาเขตสตาร์บุษม.ต้น-ม.ปลายขนาดใหญ่--------------------28382848276784323237621062146661181,50441
220220100602471022060247 ทุ่งขนานวิทยา ทุ่งขนานสอยดาวจันทบุรีสหวิทยาเขตสตาร์บุษม.ต้น-ม.ปลายขนาดกลาง--------------------12441034119434612822622752219656518
220220110602511022060251 คิชฌกูฏวิทยา พลวงเขาคิชฌกูฏจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตม.ต้น-ม.ปลายขนาดกลาง--------------------1364159413744321212031023963318975021
220220120602521022060252 คลองพลูวิทยา คลองพลูเขาคิชฌกูฏจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็ก--------------------5525223211395442482191111525010
230100021500181023150018 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) ชำรากเมืองตราดตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็ก3413116524214113113913613012196312451331109419124116159345215
230101160120011023150119 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างเกาะช้างตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็ก1411212624124121118126125111864523814111244512351271113438116
230120011501221023150122 ตราษตระการคุณ วังกระแจะเมืองตราดตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณม.ต้น-ม.ปลายขนาดใหญ่--------------------3539362934691,06127328933892909956272,01754
230120021501231023150123 สตรีประเสริฐศิลป์ วังกระแจะเมืองตราดตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ม.ต้น-ม.ปลายขนาดใหญ่--------------------3319345934291,01827330103181025110899301,91757
230120031501241023150124 ตราดสรรเสริญวิทยาคม วังกระแจะเมืองตราดตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ม.ต้น-ม.ปลายขนาดกลาง--------------------11351395126537815743493433166954424
230120051501261023150126 เขาน้อยวิทยาคม ห้วยแร้งเมืองตราดตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็ก--------------------43143140112631811812215831846
230120061501271023150127 อ่าวใหญ่พิทยาคาร อ่าวใหญ่เมืองตราดตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็ก--------------------40122134196391161813331296
230120071501281023150128 เนินทรายวิทยาคม เนินทรายเมืองตราดตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็ก--------------------31129132192381911212931216
230120091501291023150129 คลองใหญ่วิทยาคม คลองใหญ่คลองใหญ่ตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณม.ต้น-ม.ปลายขนาดกลาง--------------------20671997209761421149512941145392141,00635
230120101501301023150130 เขาสมิงวิทยาคม จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์ เขาสมิงเขาสมิงตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ม.ต้น-ม.ปลายขนาดกลาง--------------------20362196180660218167513951225428151,03033
230120111501311023150131 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สะตอเขาสมิงตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็ก--------------------40134140111432111512015631706
230120121501321023150132 ประณีตวิทยาคม ประณีตเขาสมิงตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็ก--------------------25113115153315181111343876
230120131501331023150133 บ่อไร่วิทยาคม บ่อพลอยบ่อไร่ตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ม.ต้น-ม.ปลายขนาดกลาง--------------------18951975153553915111410448633011184026
230120141501341023150134 หนองบอนวิทยาคม หนองบอนบ่อไร่ตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็ก--------------------582712492178639133130110232809
230120161501361023150136 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบแหลมงอบตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็ก--------------------10939138132819432532422138641915
230120171501371023150137 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดเกาะกูดตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็ก--------------------2613211517332511312015831316


9 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
Version 2020.07