โรงเรียนขนาดเล็ก

  ดูตารางสรุปยอดรวม : ประจำภาคเรียนที่ 2564-2

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้องเรียน
มัธยมศึกษาปีที่ 142338180429
มัธยมศึกษาปีที่ 237633871426
มัธยมศึกษาปีที่ 335833869626
มัธยมศีกษาตอนต้น1,1571,0572,21481
มัธยมศึกษาปีที่ 425131656727
มัธยมศึกษาปีที่ 520422943325
มัธยมศึกษาปีที่ 615323038325
มัธยมศีกษาตอนปลาย6087751,38377
รวมทั้งสิ้น1,9792,0464,025174


SMISPER-CODEรหัสกระทรวงโรงเรียนตำบลอำเภอจังหวัดสหวิทยาเขตเปิดสอนขนาดโรงเรียนอ.2อ.3ปฐมวัยป.1ป.2ป.3ป.4ป.5ป.6ประถมศึกษาม.1ม.2ม.3ม.ต้นม.4ม.5ม.6ม.ปลายรวมทั้งสิ้น
นร.อ2ห้องนร.อ3ห้องนร.ปฐมวัยห้องนร.ป1ห้องนร.ป2ห้องนร.ป3ห้องนร.ป4ห้องนร.ป5ห้องนร.ป6ห้องนร.รวม.ปนร.ม1ห้องนร..ม2ห้องนร..ม3ห้องนร.รวม ม.ต้นห้องนร..ม4ห้องนร..ม5ห้องนร..ม6ห้องนร.รวม ม.ปลายห้องนร.รวมทั้งสิ้นห้อง
220120020602311022060231 บางกะจะ บางกะจะเมืองจันทบุรีจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็ก-------------------2712512117332311111014431176
220120060602381022060238 มัธยมวัดเขาสุกิม เขาบายศรีท่าใหม่จันทบุรีสหวิทยาเขตไพลินม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็ก-------------------3612612819032422622027061609
220120070602371022060237 ศรีรัตน์ราษฎร์นุเคราะห์ ทุ่งเบญจาท่าใหม่จันทบุรีสหวิทยาเขตไพลินม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็ก-------------------1811112315233311612117031226
220120080602391022060239 สะพานเลือกวิทยาคม ทุ่งเบญจาท่าใหม่จันทบุรีสหวิทยาเขตไพลินม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็ก-------------------16110114140310113191323726
220120110602501022060250 มัธยมท่าแคลง สนามไชยนายายอามจันทบุรีสหวิทยาเขตทับทิมม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็ก-------------------161211161533717151193726
220220010602351022060235 ตกพรมวิทยาคาร ตกพรมขลุงจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็ก-------------------28114125167345237226210861759
220220020602341022060234 บ่อวิทยาคาร บ่อขลุงจันทบุรีสหวิทยาเขตบุษราคัมม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็ก-------------------1512412015931327252256849
220220040602421022060242 เครือหวายวิทยาคม โป่งน้ำร้อนโป่งน้ำร้อนจันทบุรีสหวิทยาเขตสตาร์บุษม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็ก-------------------33134139110633512211617331796
220220070602431022060243 มะขามสรรเสริญ มะขามมะขามจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็ก-------------------111311338433089692472622178648615
220220120602521022060252 คลองพลูวิทยา คลองพลูเขาคิชฌกูฏจันทบุรีสหวิทยาเขตมรกตม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็ก-------------------50230144212455122112119342179
230100021500181023150018 วัดคิรีวิหาร(สมเด็จพระวันรัต อุปถัมภ์) ชำรากเมืองตราดตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็ก13316424012814013613312412016462371321115430116115161344115
230101160120011023150119 เกาะช้างวิทยาคม เกาะช้างเกาะช้างตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณปฐมวัย-ประถม-ม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็ก1812021812112112512613211436421411261109339128127194336614
230120051501261023150126 เขาน้อยวิทยาคม ห้วยแร้งเมืองตราดตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็ก-------------------43144131111831912311816031786
230120061501271023150127 อ่าวใหญ่พิทยาคาร อ่าวใหญ่เมืองตราดตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็ก-------------------251391261903151911914331336
230120071501281023150128 เนินทรายวิทยาคม เนินทรายเมืองตราดตราดสหวิทยาเขตเขาสมิง-บ่อไร่ม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็ก-------------------311311311933131131513131246
230120111501311023150131 สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สะตอเขาสมิงตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็ก-------------------39243241112351712111715531788
230120121501321023150132 ประณีตวิทยาคม ประณีตเขาสมิงตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็ก-------------------17115115147312111191323796
230120141501341023150134 หนองบอนวิทยาคม หนองบอนบ่อไร่ตราดสหวิทยาเขตสตรีประเสริฐศิลป์ม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็ก-------------------723522542178736234125195427311
230120161501361023150136 แหลมงอบวิทยาคม แหลมงอบแหลมงอบตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็ก-------------------10438838832809602512392150643015
230120171501371023150137 เกาะกูดวิทยาคม เกาะกูดเกาะกูดตราดสหวิทยาเขตตราษตระการคุณม.ต้น-ม.ปลายขนาดเล็ก-------------------3511613818931612011415031396


9 ถนนศรียานุสรณ์ ตำบลวัดใหม่ อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
Version 2020.07