2,986

ครั้ง/Times

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดู TOP TEN

รายการจำนวน(ครั้ง)
ครูและบุคลากรทางการศึกษา69223.17%
นร.จำแนกระดับชั้น/ขนาด43814.67%
ข้อมูลสถานศึกษา37612.59%
แผนอัตรากำลังข้าราชการ1595.32%
ผลสอบ O-Net1494.99%
บุคลากรเกษียณอายุ1424.76%
นร.จำแนกตามอายุ1234.12%
โครงการในโรงเรียน1133.78%
แผนที่ภูมิศาสตร์/การเดินทาง1073.58%
เครือข่ายเว็บไซต์โรงเรียน923.08%

ข้อมูลที่มีผู้รับบริการเข้าดูในส่วนอื่นๆ

รายการจำนวน(ครั้ง)
สถิติ/บริการ903.01%
แนวโน้ม จำนวน นร.712.38%
นร.จำแนกตามความพิการ692.31%
นร.จำแนกตามศาสนา591.98%
นร.จำแนกตามสัญชาติ581.94%
รายงานบริหารงบประมาณ511.71%
นร.เทียบน้ำหนักส่วนสูงกับเกณฑ์มาตรฐาน421.41%
นร.เดินทางเกิน 3 กม.411.37%
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง371.24%
นร.จำแนกความด้อยโอกาส361.21%
แนวโน้ม จำนวนห้องเรียน321.07%
คณะกรรมการ90.30%
ตรวจผลการเรียน นร.0-
ผลสอบ NT0-

ในสำนักงาน

วุฒิการศึกษาจำนวน
รวม0

ในโรงเรียน

วุฒิการศึกษาจำนวน
รวม0

ในสำนักงาน

ที่ชื่อหน่วยงาน

ในโรงเรียน

ที่ชื่อหน่วยงาน